UBND xã
THÔNG BÁO Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ LÊ LỢI

Số: 04 /TB-
UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Lê Lợi, ngày 31 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Công văn số 191/UBND-VP ngày 31/03/2020 của UBND huyện về việc  thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã, Chủ tịch UBND xã yêu cầu:

1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn xã theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn, khu dân cư cách ly với thôn, khu dân cư, xã cách ly với xã, phân xưởng, nhà máy, cơ sở sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Yêu cầu cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động. 

Dừng họp chợ Anh Chuối, chỉ để lại các ki-ốt bán lương thực, thực phẩm đã đăng ký với UBND xã. Giao cho Công an xã xây dựng kế hoạch, tổ chức phân công lực lượng trực.

2. Ủy ban nhân dân xã đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức và người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà ít nhất 2/3 quân số; chỉ những trường hợp cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu đến làm việc tại công sở.

Trong thời gian cách ly toàn xã hội, Đảng uỷ, HĐND, UBND bố trí luân phiên lãnh đạo thường trực tại trụ sở để chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các nội dung về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn và các nhiệm vụ khác theo quy định (Có lịch trực cụ thể kèm theo từng ca trực). Lực lượng công an, quân sự, y tế, truyền thanh vẫn đảm bảo các hoạt động bình thường và có các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Tạm dừng hoạt động của Bộ phận “Một cửa” xã. Đối với những trường hợp cấp bách, cần thiết Chủ tịch UBND xã có chỉ đạo trực tiếp.

3. Chỉ huy trưởng quân sự, Trưởng Công an, Trạm Y tế và các tổ chức có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Công văn số 191/UBND-VP ngày 31/03/2020 của UBND huyện về việc  thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của pháp luật. Tất cả cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách phải thường xuyên giữ liên lạc với khi cần thiết phải có mặt để giải quyết công việc.

4. Đối với đám hỷ

Trong thời gian cách toàn dừng toàn bộ các tiệc cưới, lễ cưới; đề nghị các gia đình điều chỉnh tiệc cưới, lễ cưới vào thời điểm thích hợp cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Trường hợp đã ấn định thời gian không thể điều chỉnh thì đề nghị các đồng chí Trưởng thôn, tổ kiểm soát dịch tại các thôn phối hợp với các ngành đoàn thể, chính trị hướng dẫn gia đình có biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế; Chỉ làm các thủ tục nghi lễ theo hình thức báo hỷ thay cho thiệp mời lễ cưới nhằm hạn chế tập trung đông người.

5. Đối với đám hiếu

  Trong thời gian cách ly toàn xã hội, các đồng chí trưởng các thôn, tổ kiểm soát dịch tại các cơ sở thôn; Trưởng công an xã; Trạm y tế xã thành lập tổ công tác đến hướng dẫn gia đình và trực tiếp kiểm tra thân nhiệt của những người đến viếng, lập danh sách những người đến viếng, hướng dẫn các đoàn viếng giữ khoảng cách, đeo khẩu trang khi vào viếng đồng thời yêu cầu gia đình phải chuẩn bị nước sát khuẩn và các biện pháp phòng chống dịch cho những người đến viếng. Động viên gia đình không tổ chức ăn cỗ và chỉ tổ chức vào thời gian thích hợp khi hết dịch đồng thời tổ chức lễ tang nhanh gọn.

6. Trong thời gian cách ly toàn xã hội, lại đúng vào dịp Thanh minnh với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, từ xa xưa tiết Thanh Minh đã trở thành ngày lễ quan trọng, thiêng liêng, đi sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam. Đây là dịp để mọi người báo hiếu, trả nghĩa công ơn sinh thành bằng việc thắp hương dọn dẹp phần mộ của người thân. Tuy nhiêm, năm nay do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt là trong thời gian này “điểm vàng chống dịch” vì thế cần hạn chế ra đường, tới điểm công cộng, tụ tập đông người, tránh các hoạt động tiếp xúc trực tiếp nhằm trách việc lây lan vius corona ra cộng đồng. Chủ tịch UBND xã đề nghị các dòng họ, gia đình cùng toàn thể nhân dân trong xã không tổ chức ăn cỗ tập trung, không đi Thanh minh tập trung cả họ mà tổ chức đi theo gia đình và đảm bảo giữ khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của Bộ y tế.

Thời điểm từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 là thời điểm cao điểm diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên diện rộng, nguy cơ lây nhiễm cao, Chủ tịch UBND xã đề nghị các ban ngành đoàn thể, các thôn và toàn thể nhân dân trong xã khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy;

- TTHĐND;

- Lãnh đạo UBND xã;

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện;

- Trưởng các thôn;

- Lưu.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Hữu Lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Các bài liên quan
THÔNG BÁO Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (27/03/2020)
Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa hè (26/03/2020)
Lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã Lê Lợi (27/02/2020)
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính nhà nước năm 2020 (31/12/2019)
Công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022 (17/11/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Gia Lộc
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay55 
 Hôm qua25
 Tuần này110 
 Tất cả191875 
IP: 18.208.126.232